2 thoughts on “TIN TỨC THỜI SỰ 12/11/2019: Hồng Kông biến lớn, toàn đặc khu tê liệt, đòi độc lập khỏi Trung Quốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *