9 thoughts on “Tin tức | Chào buổi sáng | Tin tức mới nhất hôm nay 28/10/2019

  1. Máy thằng và băng nhóm cho vay nặng lãi mong chính quyền ra tay càng quyết bắt hết chúng và hình phạt thật cao với chúng , chúng bóc lột của những người nghèo kg có cách xoay sở

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *