4 thoughts on “TIN MỚI 25/11/2019: ĐẢNG DÂN CHỦ TUNG TIN x-a-u NHẰM h-a UY TÍN CỦA T.T TRUMP

  1. chú kim yang un như con heo mà lại muốn dự phần với con bạch hổ Donald Trump !Đúng là xạo hết chỗ nói….

  2. Con lừa tưởng bở chay một mạch trên sa mạc mong muốn dành được chiến thắng, không ngờ cái bẫy có hiệu quả, mộ cú ngã hàng loạt sấp mặt . Thật là đau đớn !!!
    Rùa con trậm chân nhưng đi trắc cuối cùng rùa con dành được chiến thắng "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *