9 thoughts on “TIN MỚI 21/10/2019 VACH TRẦN LIÊN MINH MA QUỶ của TÀU CỘNG và PHE DÂN CHỦ khiến CẢ NƯỚC MỸ ‘BÂT AN’

  1. Mấy thằng tình báo hoa nam nầy có chui ở đâu rồi cũng phải chết dưới tay TT.TRUMP ráng mà gáy đi con rồi chết .

  2. Đảng Dân Chủ Mỹ quá khốn mạn,chỉ biết quậy phá,gây chia rẽ nước Mỹ.Tôi cực lực lên ạ́n bọn thổ tả DC Mỹ

  3. TRUMP quá biết điểm yếu của CSTQ nếu muốn gỡ bỏ sự bao vây cấm vận của MỸ CSTQ buộc phải thay đổi toàn diện, kể cả THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ sẽ ảnh hưởng đến HT toàn cầu, Điều này kể cả TẬP có muốn cũng ko thể bởi 300 UVTWĐ+ hàng triệu quan địa phương ko muốn và sẽ chống đối kịch liệt nhất là phe GIANG TRẠCH DÂN, vì chế độ CSTQ đã tự nhiên đem lại sự giàu có (Tiền bạc, của cải) cuộc sống xa sỉ, nhu cầu tối đa và quan trọng hơn là bảo vệ mạng sống cho ho.

  4. Trung Quốc là kẻ côn đồ phá hoại kinh tế chính trị và đạo đức các nước trên thế giới. Trung Quốc là con ròi vi rút nguy hiểm cho các nước chế độ Bắc Kinh đầu độc quan chức các nước hư hỏng tham như. Cũng chính Trung Quốc là nước luôn can thiệp và điều khiển chế độ các nước và nhằm mục đích ăn cắp bí mật kinh tế chính trị các nước bến các nước thành con bọ

  5. VACH TRẦN LIÊN MINH MA QUỶ của TÀU CỘNG và PHE DÂN CHỦ khiến CẢ NƯỚC MỸ 'BÂT AN'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *