7 thoughts on “TIN MỚI 15/8/2019: CHIẾN DỊCH Phong tỏa CÔNG NGHỆ của WASHINGTON “dồnép” HUAWEI phải “QUY HÀNG”

  1. mỹ tức tối càng gao thét chửi bới bao nhiêu thì hình ảnh của mỹ càng xấu bây nhiêu chỉ người dùng mới hiểu meo thua rồi meo ơi

  2. huawe mà làm gì khi mạng Toàn Cầu sắp dc triển khai.ko biết thì cứ đâu tư 5g, sẽ lỗ vốn chõng gọng vi chẳng ai dùng mạng mật đất,sẽ chuyển sang mạng Toàn Cầu vì Rê Nhanh Ôn định mọi noi mọi lúc mọi chỗ… Chuẩn.

  3. Ho lay nag lực nha de an cap roi phat triển. Noi My ko kiếp chi la co du the dien da toi boi cua ho. My no dag hoag bag nag luc tu nhan chi la chua cog bo Ma thoi. Co thag ngu nao mà ko nag luc nha nước nhah hon tu nhan dau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *