English 3 Unit 1 Hello | Tiếng anh lớp 3 | English Coffee
Chương trình tiếng Anh lớp 3 (English 3) của English Coffee Channel được xây dựng dựa trên bộ sách Tiếng Anh 3 của Nhà xuất bản Giáo Dục. Các bài học sẽ giúp bạn học sinh và phụ huynh có thể tiếp cận được môn học tuyệt vời này với những hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết.
English 3 Unit 1 Hello là bài đầu tiên và cũng là bài khởi động trong chương trình Tiếng anh lớp 3 của bộ giáo dục dạy trong các trường. Hi vọng bài học sẽ đem lại những bổ ích cho học sinh.
Các bạn có thắc mắc, ghóp ý xin hãy để lại COMMENT bên dưới !!
Thank you !

Để biết thêm thông tin và ủng hộ kệnh:

► Help us reach 1.000 subs 🙂

Các bạn có thể tham khảo các bài học:
►English 1: Sách My phonics Grade 1 (Phát âm lớp 1)
Unit 1 letter A
Unit 2 letter B
Unit 3 letter C
Unit 4 letter D

►English 3:
Unit 1 Hello
Unit 2 What’s your name?
Unit 3 This is Tony
Unit 4 How old are you?
Unit 5 Are they your friends?

► English 4
Unit 1 Nice to see you again
Unit 2 I’m from Japan
Unit 3 What day is it today?
Unit 4 What is the date today?

►English 5
Unit 1 What’s your address?
Unit 2 I always get up early. How about you?
Unit 3 Where did you go on holiday?
Unit 4 Did you go to the party?

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thefirstworldwar.net/category/du-lich/

Tagged With:

3 thoughts on “Tiếng anh lớp 3 Unit 1 Hello | English 3 | English coffee

  1. Bài học rất hữu ích và rõ ràng. Rất cám ơn thầy. Hi vọng thầy ra nhiều Videos mới nữa ~!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *