Please don’t give up on toilet paper = Làm ơn đừng từ bỏ giấy vệ sinh.
Try ELSA:

Support this channel:
Buy a t-shirt:

Some of these pictures were taken by other people. So, thanks to the following:
Alex HB for the photo at 0:56
Neneh Cross, 3:12
Chris Lees, 5:54 and 6:15
Elizabeth Croft, 6:38
Richard Lancaster for pointing out the sign at 4:01 (although I took the picture 😀 )

“Monkeys Spinning Monkeys”
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

28 thoughts on “Tiếng Anh hài hước khắp Việt Nam

  1. Bạn có muốn học lớp giao tiếp của Dan tại Hà Nội không? Mình đang tuyển sinh liên tục!
    Có đầy đủ thông tin trong video này: https://youtu.be/1OlnXIBMKNI

  2. Trên bàn trong 1 quán cà phê có dòng chữ : “No bill, no money- không hoá đơn, không thanh toán”. Đúng hay sai?

  3. Ở đâu cũng vậy, cũng có người ko giỏi tiếng ngoại ngữ, sai là bình thường, còn tra google thì cũng chưa chắc đúng, có gì đâu

  4. kinda cringe but uhh, educational for vietnamese people who can’t speak english
    and english people who can’t speak vietnamese kinda. I can speak vietnamese cuz im half vn and half german and go to a school that speaks english, but int he end, its fine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *