43 thoughts on “Tiệm bánh Hoàng tử bé tập 35 – Andrei đi hái hoa

 1. San san : 💰💴💵💶💷💸
  Lucy : 💅💋👗🛍👝👜👛👠💄
  Hòa quân : 🎂🎂🍰🍰
  Andrei : 🥐🥖🥨🥞🧀🍖🥩🍗🥓🍔
  kevin : 🎨🎨🖌🖌

 2. Xem tập này cực ức chế😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

 3. 💩💩❤️❤️💩❤️❤️💩💩
  💩❤️💩💩❤️💩💩❤️💩
  💩❤️💩💩💩💩💩❤️💩
  💩💩❤️💩💩💩❤️💩💩
  💩💩💩❤️💩❤️💩💩💩
  💩💩💩💩❤️💩💩💩💩

 4. Thằng subin nó hát 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩………. nhóm tira misu hát hay hơn

 5. Andrei 🥞🍕🥘🍛🍜🌭🍗🍗🍖🍟🍔🍔🍔🥓🥓⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
  Lucy 💅💅👄👘👘👙👚👛👜🛍👡👠💄💍👒👑👢👗🕶
  Sansan 💸💸💷💷💷💶💶💵💴💴💰💰🗄🗄💰💰💴💷💶💶
  Hòa quân 🍮🍮🍰🍰🎂🍮🍪🍩🥞🍞🍞🍞🍞🍘🍙🍮🍥🍡🍪🎂🍰
  kevin 🎨🎨🎨🎨🎨🖼🎨🎨🎨🎨🖼🎨🖼🎨🖼🎨🎨🎨🎨
  tiramisu 🎵🎼🎼🎵🎶🎶🎼🎵🎶🎤🎧🎤🎤🎛🎺🎻🎶🎵🎼🎧🎛🎤
  phim 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *