22 thoughts on “Tiệm bánh Hoàng tử bé 2 – Tập 38 – Công dung ngôn hạnh

 1. Phần 1.
  Kevin Lạnh lùng
  Lucy điệu đà
  Ander ham ăn
  San San dễ thương
  Hoà quân Bị cận.

  Phần 2.
  Sao Nghiêm khắc
  Pink xinh đẹp
  San San dễ thương
  Lam mạnh mẽ
  TiRAMISu Love You Is My is Real ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *