34 thoughts on “Thoa thứ này Lên Mặt trong 3 phút MỤN HẾT sạch chỉ sau 1 đêm

  1. Anh ơi mik thoa hay la mik chét vô vậy anh em lỡ chét vô r có dc ko hồi trưa e cũng lm mà chét vô mụng cũng sẹp nhưng trong quá trình chờ thì hơi rác đúng ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *