38 thoughts on “Thợ nước ngoài gặp máy này có nước khóc thét độ đầu máy cắt 60 turbo lên máy cày tay cải tiến

  1. อยากให้บริษัทคูโบต้า ประเทศไทย มีแบบนร้บ้างจัง

  2. Đất jey lầy gì anh..máy cày đời mới vô chạy như chơi..đất tôi xoi gấp jey mấy lần ma chạy phà phà gì đâu anh..máy con nài này màu hư lắm anh ơi..hk có độ bền

  3. Đầu máy thì mạnh thiệt nhưng em chỉ sợ hợp số nó chịu hong nổi anh ơi :(( ý em sài d30 mà nó còn hư hộp số liên hợp huốn chi máy này :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *