1 thought on “Thị trường bất động sản Lào Cai trầm lắng | THLC

  1. đất thù cứ cắt ra bán người ở thù có giới hạn , nguoi saigon và vietkeu ko về lào cai đầu tư thử hỏi cư phân nền bán để khách hang mua ủ thì làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *