Tagged With:

4 thoughts on “Thần học tâm linh 02: Kinh nghiệm tôn giáo là gì?

  1. Nhìn tướng là biết thít ăn thịt chó🐕🐕🐕✌✌✌
    Một bên ăn thịt chó máu chó hỏi sao dúg nhau hả no no no 🐕🐕🐕
    Giêsu có bao giờ thắp hương đâu ,giờ lại thắp hương hả ???

  2. Thưa cha, con nghe cha dạy học ý nghĩa quá, con nghe rất hiểu và thấm thía, con tạ ơn chúa, và con cảm ơn cha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *