4 thoughts on “[THA] – MÁY PHÁT ĐIỆN THA POWER 1500KVA

  1. Máy dùng động cơ có điều tốc bán cơ khí (bằng con heo) đương nhiên là tần số không thể ổn định bằng điều chỉnh có bộ ECU như máy Perkins, MTU, caterpillar được!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *