40 thoughts on “Tết này chơi gì với đám bạn? [Liên Quân Mobile]

  1. Liên quân cc đụ mẹ đánh chán thua hoài gặp toàn lz đụ má sắp đội như cái lz mà còn bài đặt dọn dẹp chiến trường chiến ông nội mày chứ trường điện tử như ngoài đời thật bớt ảo đi e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *