13 thoughts on “Test sức mạnh motor máy hút bụi

  1. Cho mình hỏi còn con nào lớn hơn ko vậy mình muốn chế máy hút bụi vôi vào bồn khoảng cách vòi chừng 7m. Chạy liên tục 30p và dòng 220v

  2. Hôm nay thử mắc motor hút bụi công nghiệp vào điot cầu 4 chân 35A, lắp qua chiết áp vừa cắp điện nó nhảy như ngựa, rút điện ngay mà sờ vào nóng tay. Bình thường chạy thẳng điện 220v không sao

  3. Làm sau để lấy điện 110v mà không dùng đổi nguồn bạn… Dùng cản dòng có làm nhanh hỏng than hay nóng motor không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *