2 thoughts on “Test mạch3 ,5 trục và kiểm tra cổng LPT

  1. Chào anh, đối với bo Mach3 sử dụng cổng USB mà không ghi số cổng trên bo thì làm thế nào để biết đó là số bao nhiêu để khai báo vào port and pins vậy?

  2. em thử tải phần mềm về test nhưng mở phần mềm nên gặp lỗi này: unable to start the io.sys service. error code = 1275 LPT TEST/ bác giúp em với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *