21 thoughts on “Tạo trò chơi ô chữ bí mật bằng Powerpoint.

  1. mọi người cho mình hỏi mình đánh chữ tiếng việt có dấu mà bị lỗi không được như chữ: ô chữ bí mật vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *