11 thoughts on “tạo kiểu mái 7-3 hàn quốc

  1. Ko p đẹp là ăn mặc hay kiểu tóc thế nào cx đẹp đâu ạ… Còn pp nhìn về khuôn mặt, dáng vẻ ,…vd: khuôn mặt này thì thik hợp vs kiểu tóc nào! Dáng như vầy nên phối đồ như thế nào!,… Còn xét về nhà mặt nx…밝이진!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *