6 thoughts on “Tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint thật là đơn giản

  1. đồng hồ của e là 5s, e chèn tiếng thì tiếng lên trước hình số 5 lên sau, như vậy có được không và chỉnh sửa như thế nào ạ ? số 5 phải mãi mới lên mà e làm 2 cái đều vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *