3 thoughts on “tạo đồng hồ đếm ngược trong powerpoint 2013

  1. BẠN HƯỚNG DÂN THEO TỪNG BƯỚC TRÊN GIAO DIỆN MÀN HÌNH CHỨ MÌNH NGHE KHÔNG ROC VÀ LÀM THEO CŨNG KHÔNG DC LUÔN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *