Tagged With:

33 thoughts on “TÂM SỰ VỚI CÔ LUỘN NGƯỜI BẮT HÀO SỬA Ở BÃI BIỂN HÀ TIÊN, KIÊN GIANG

  1. bạn chia sẻ rất hay. cuộc sống mưu sinh khổ cực là vậy, đã ủng hộ bạn, mời bạn lại nhà

  2. A great video. I have joined your channel. Please return the favour many thanks chris 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍

  3. Gọi là RỪNG VÀNG BIỂN BẠC nhưng sao mà khổ quá à. Cũng có bạc nhưng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có. Quê em chuyên về nghề biển nên khi xem video nghe tiếng sóng vỗ bờ mà cảm thấy sao mà quen thuộc quá…

  4. wow, Hôm nay ra Biển, một hành trình mới, nhưng vẫn thấy mùi hải sản phảng phất đâu đây…lke 2st

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *