6 thoughts on “Tám Chuyện Vinfast Fadill Cùng Junie – Cập Nhật Tin Tức Fadil Cùng Junie

  1. Lúc đầu mình cũng ủng hộ và Tin tưởng giống vợ chồng bạn. Nhung đến thời điểm này hoàn toàn ngược lại rồi. Vinfast toàn lừa những khách hàng đã tin tưởng và đặc hàng đầu tiên thôi. Mình đã chuyển toàn bộ tiền Xe nhưng xe thì không thấy đâu, hứa hẹn hết lần này đến lần khác.

  2. Thực sự mình thích Hàng Việt Vì là một nổ lực của Họ đó là cái đáng Quý. Nhưng mình rất ghét hai đứa này quá lăng xê cho sản Phẩm Vinfast. Theo mình Cần có thời gian để chứng minh sản Phẩm. Cái gì cũng đẹp mỹ mãn ngay từ lúc ban đầu. Nhưng thời gian sẻ chứng minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *