35 thoughts on “Taka Plaza or Central Market / Công Viên 23/9 / Trung Tâm Mua Sắm Dưới Lòng Đất – Hi Ho

  1. Em chao anh/ ua ben vn co Trung Tam Thuơng Mai Dưới Long Dát ha anh, cho nao vay/ Ban đem dèn sang , moi người di lai tấp nập vui (em muốn viết chu trên video nhu vay do) Cam on anh chia se 👍👍👍👍

  2. Hello, 您好棒会很多语言!您的视频解释很清楚 假如讲一句越南话&一句中文话那就是很厉害的

  3. 朋友太好了!这段新的视频也很好看。这个夜市场也是很热闹。这些摊位也很有福气,有您来帮他们拍店! 哈哈他们因该请您吃免费晚餐。谢谢您的分享♥️🍷👍😄

  4. Trung tâm mua sắm rất tuyệt vời bạn ơi. Đi xem cùng bạn mà lòng minh muốn bay về Việt Nam liền luôn

  5. Cảnh vật về đêm đẹp quá bạn ơi. Chia sẻ rất tuyệt vời lắm bạn. Mình xem rất thích bạn ơi

  6. Trung tâm mua sắm dưới lòng đất em nghe lâu lắm rồi chưa có dịp thăm quan, giờ có clip của Anh chia sẻ rất thú vị, Cảm ơn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *