Dẫn chương trình: Hạnh Chee
Khách mời:
– Ông Nguyễn Anh Phong – Phó TGĐ Sở GDCK Hà Nội
– Ông Nguyễn Đức Hùng Linh – Giám đốc bộ phận Phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI
– Ông Dương Ngọc Tuấn – Phó TGĐ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thefirstworldwar.net/category/kinh-doanh/

1 thought on “Tài chính với cuộc sống: Thị trường chứng khoán phái sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *