Thẻ: du lịch tây nguyên

Show Posts in

Vlog 08: Nhà Rông Tây Nguyên

Nhà Rông là một kiểu nhà sàn đặc trưng, đây là ngôi nhà cộng đồng, như đình làng người kinh, dùng làm nơi tụ họp, trao đổi, thảo luận của dân… source: https://thefirstworldwar.net/ Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thefirstworldwar.net/category/du-lich/

Thời tiết du lịch VTC14 19/11/2019| VTC14

VTC14 |Thời tiết du lịch VTC14 19/11/2019 – Thời tiết Nam Bộ thuận lợi cho hoạt động ngoài trời Nam Bộ, trong 3 ngày tới, khu vực vùng cao Tây Nguyên cũng. source: https://thefirstworldwar.net/ Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thefirstworldwar.net/category/du-lich/