30 thoughts on “Sửa Lỗi Màn Hình Xanh Win 10 Lúc Khởi Động

  1. win 10 mình cứ khởi động là dính 0xc000021a là thế nào vậy ad. tuần này mình cài lại win trên chục lần rồi 🙁

  2. của mình nó màn hình xanh lè mà mãi chỉ 0%. nó ghi là DRIVER POWER STATE FAILURE. bây giờ như nào để thoát màn hình xanh làm các bước nhu bạn

  3. Ad ơi hiện tại máy mk đang trong trạng thái xuât hiện màn hình xanh, muốn thoát khỏi trạng thái này thì làm ntn vậy ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *