10 thoughts on “Sự thật về CEO của cty Alibaba khiến ai cũng lắc đầu

  1. Lũ xúc sinh này mà Đảng csvn ko quét sạch … liếm sạch thì Đảng CSVN muôn đời hại nd vn ….và những thằng mặt to ,đầu to quan chức tham nhũng …. mà Đảng CSVN ko quét sạch …liếm sạch …. thì hãy để trung quốc thôn tính VN đi …..

  2. ngươi tạ cũng từ đất trồng cây lâu năm khôn khéo để trở thành đất thổ cư xây đc nhà còn tư. xưng giỏi hơn gia cắt luyện ngu hết phần của con chó. đi đối đầu đất trồng cây thành nhà khám….quá tài giỏi

  3. Luyện giỏi hơn Gia Cát Lượng và Thành Cát Tư Hãn vì những nhân vật này không biết “bốc lịch” như Luyện!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *