Tính năng sao chép định dạng trong Word

Một trong những công cụ định dạng hữu ích nhất trong Word là Format Painter🤓🤓 (nút hình cây cọ trên Tab Home). Bạn có thể dùng nó để sao chép định dạng từ một đoạn văn bản này đến một hoặc nhiều đoạn khác.

1️⃣☝️Quét chọn (bôi đen) khối văn bản có định dạng cần sao chép

2️⃣✌️✌️ Vào Tab Home _ chọn nhóm Clipboard –_ bấm chọn Format Painter🧹.

3️⃣ Di chuyển đến vị trí cần sao chép định dạng. Bạn quét chọn vùng nào thì vùng đó sẽ có định dạng giống với phần văn bản bạn đã bôi đen ở trên.

💋💋💋 Lưu ý:

Nếu bạn muốn sao chép định dạng cho nhiều đoạn, bạn nhấp kép vào chức năng Format Painter. Sau khi đã sao chép định dạng xong, bạn nhấn phím Esc để thoát khỏi chức năng đó.

Hoặc dùng tổ hợp phim✅✅✅ Ctrl + Shift + C để sao chép định dạng rồi đánh dấu (bôi đen) vùng muốn sao chép định dạng bấm tổ hợp phím ✅✅✅Ctrl + Shift + V

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *