20 thoughts on “Song Tử Thái Dương Hạ San|Solgaleo Bá Chủ Kết Hợp Necrozma Nhật Thực

  1. Thằng lồn chửi thì câm mồm lại thối mồm đừng nói để nghiệp tụ vành môi thằng mõm cặc lồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *