49 thoughts on “SỞ KIỀU TRUYỆN | Thót tim cảnh Triệu Lệ Dĩnh chống chọi với bầy sói

  1. Hay quá ghép sao mà y chang thật luôn cái cảnh sói rươt Triệu Lệ Dĩnh là những người mặt một bộ đồ màu xanh rồi diễn như sói vậy đó

  2. a) sai một li đi một dặm
    b) chậm một phút đi một dặm
    câu nào đúng hãy bình luận nhe chưa hết đâu còn cho 1 like nữa

  3. Tau nói thật nhe tau ghét trung quốc như cứt vậy. Nhưng phim trung quốc tau thích nhất. Toàn nam thang nữ tú phim thì hay cực luôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *