47 thoughts on “Sở kiều truyện Phần 2 Vũ Văn Nguyệt còn sống Tập 1

  1. Mau ra phần 2 đi bác dương gia dể thương ơi đừng chết nguyêt ca cũng đừng chết tinh tỉ đau lòng lắm mà

  2. K biet kich ban tiêp cua phan 1 la ai viêt ra.chac k phai la đao diên đau.nhưg cac chi tiêt hay.kha hop lý.co sư tjh tê

  3. Vũ Văn nguyệt với vĩnh tỷ là đẹp đôi nhất.. Ước gì nguyệt thất đừng chết.. Nguyệt thất dễ thương mà..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *