5 thoughts on “SNL Vietsub – Bạn Gái 3 Phút – MAMAMOO

  1. chời má, Solar ăn mày,Wheein hát tới năm sau vẫn hát =)))))) Byul nó lậm quá khứ ớn luôn,Hoa là đứa điên nhất =)) phát cuối, mẹ ơi cíu LOL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *