SKT T1 Faker YASUO vs SYLAS Mid – Patch 9.8 KR RankedSKT T1 Faker YASUO vs SYLAS Mid Lane – Patch 9.8 KR Ranked ↓↓↓ Runes & Matchhistory ↓↓↓ GAME TYPE: Ranked Solo 5v5 REGION: Korea TIER …

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply