3 thoughts on “SINH 12 – BÀI 1: ADN (GEN)

  1. thầy giảng rất hay! e mở video trên TV mà ba e còn bảo là: "thầy nói tiếng Huế hay" nữa… Em xin cám ơn và Rất mong thầy sẽ tiếp tục phát triển kênh ạ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *