Tagged With:

48 thoughts on “Siêu phẩm cây gỗ lim tròn nam phi đẹp hơn lim Lào – Xưởng mộc Quang chiến

  1. Lim châu phi chất lượng rất kém. Nhà mình làm cửa cong vênh hết. Bà con xin đừng dùng gõi này. Cứ căm xe campuchia mà mua

  2. Lim ta bao nhiêu Một khối ạ nhà minh có mười mấy mét khối tim ạ muốn bạn bạn ạ vi gia đình minh ngày trước cúng đi xẻ cưa bây jo ko dùng đên muốn bán ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *