45 thoughts on “Siêu Nhân Thần Kiếm Tập 17 : Siêu Nhân Vàng Kim Hiện Thân

  1. Có ai như tui hem con gái mà hồi nhỏ có em họ cứ coi chung siêu nhân thần kiếm rồi h mê luôn ôi~ tủi thơ 😊

  2. k thích cách sưng hô của sn thần kiếm, cứ gọi thằng đỏ là chủ nhân, gọi là bạn bè hay hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *