Hello everyone
Today I watched and Discovered the Duck Feet with Heavy Tons and Up.
And There is a length, 2m5, up to 4 meters or more.
Most of these propellers solidify onto fishing vessels.
During the filming, there is nothing wrong with me.
Kim Loi KLY would like to thank all of you for watching the video.
—————————————
Mến chào mọi người nhé
Hôm nay mình cùng xem và Khám phá những Chân Vịt Tàu Nặng Hàng Tấn Trở Lên.
Và Có chiều dài, 2mét5,đến 4mét trở lên nhé.
Đa phần những chân vịt này đặc xuống tàu cá.
Trong qua trình quay phim có gì sai xót thông cảm cho mình nhé.
Kim Lợi KLY xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.
#KimLợiKLY

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/kinh-doanh

23 thoughts on “Screw propeller/ Khám Phá Gần 200 Chân Vịt Tàu Siêu TO,

  1. Toàn bộ là đồ hư của người ta mua về đổ lại thì được, còn khoả lấp mấy chổ nứt…. Bán lại là lời to mà giết bà con mình trên biển….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *