Tagged With:

10 thoughts on “[SCAM] Review FTGroup Vietnam

  1. FT GROUP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỦY THÁC ( HYIP ) ĐẾN TỪ SINGAPORE LÃI 1.2%-1.8% NGÀY

    https://connect-ft.com/?my-reflink=y3tuH6xgf8

  2. con này bạn đã rút chưa? web cho rút từng ngày? mình muốn đầu tư nhưng bạn đi trước mà chưa làm video rút tiền nên cũng chưa dám/?mong bạn sớm ra video rút tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *