1 thought on “Rùa tai đỏ sơn mai sau 8 tháng nuôi dưỡng

  1. Anh ơi , em nhặt được một con rùa cổ sọc thì phải . Nó bị sơn khắp mai thì phải làm gì hả anh ? Giúp em với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *