33 thoughts on “Rơ moóc máy cày to đùng mà bình thuận đóng có 100 triệu đó bà con.

  1. co móc be xiu bang cai hot tieu cho duoc cai giong gi ve tay ninh roi thay dong may do tao lao do co dong bo dau ma chay

  2. Hôm nào a đi qua căn cứ 3 nghe tiệm e a quay máy lột vỏ tràm duy chuyển vào rừng lột. Giờ e làm ko kip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *