Tagged With:

5 thoughts on “REVIEW SLIME TỪ VILLAIN CITY | MIMIMOOSLIME

  1. Video khá chất lượng nè, shop nchuyen đủ lớn nhưng shop nên thu nhỏ để nói chuyện nhiều hơn và kiểu năng động hơn áh. Nghe cứ kiểu buồn buồn . Video cực chất lượng nhưng giọng nên nói kiểu vui vẻ lên nha shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *