Tagged With:

2 thoughts on “REVIEW HOMESTAY ĐÀ NẴNG: SÁT BIỂN, GẦN CẦU RỒNG – CHỈ 400K | PUPU CHANNEL

  1. Trừ vài lần đi từ hồi sinh viên thì anh đến Đà Nẵng 2 lần. Một đi chơi với người yêu, thấy thích ơi là thích. Một lần đi công tác với một anh phóng viên khác, thấy buồn ở là buồn. Nên Đà Nẵng hay đâu cũng vậy thôi, người đi cùng quan trọng hơn địa điểm 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *