4 thoughts on “REVIEW FUJIFILM GFX 100: MIRRORLESS MEDIUM FORMAT 100MP

  1. bạn reviewer nói khó nghe quá. mình nghĩ a Bow nói sẽ k vấp và dễ hiểu hơn. chúc kênh phát triển hơn nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *