Tagged With:

19 thoughts on “REVIEW FO4 | Arturo Vidal TC | CM | Phong cách mạnh mẽ hổ báo chưa tới tầm ngoài đời |

  1. Đang còn 1 chút tàn dư của mùa GR trong video anh em thông cảm, xuất video nhanh quá, duyệt lỗi không kĩ =)).

  2. Ad cho t hỏi là dùng marcelo 19toty thay vidal tc ở vị trí CM đc k ạ, vs lại nếu thay được thì marcelo có đá bao sân như vidal k ạ

  3. Hỏi ad 2 câu nhé
    1 Vidal TC này có gì nổi bật hơn mùa TT, trong 2 mùa thì nên dùng mùa nào ?
    2 Vidal đá CDM được ko
    Ad rep có tâm hộ em nhé. Cảm ơn trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *