Tagged With:

11 thoughts on “Review công cụ kiểm thử hiệu suất trang web Smartmeter.io

 1. Nguyễn Ngọc Lâm – Nhóm 3
  – Video có thuyết minh đầy đủ
  – Truyền cảm
  – Dễ hiểu, làm rõ bố cụ và nội dung của video

 2. Nguyễn Tuấn Quang – Nhóm 100
  Ưu điểm :
  Trình bày rõ ràng dễ hiểu
  Hướng dẫn test trang hoclieu
  Nhược điểm
  Chưa có sub

 3. Nguyễn Trường Giang – Nhóm 36
  Ưu điểm: Video nội dung có đầu tư, chỉnh sửa để người xem đỡ tốn thời gian
  có đưa ra ưu và nhược của công cụ
  Nhược điểm: Nên giải thích các thông số kết quả chi tiết hơn một chút

 4. Nhóm 9:
  Ưu điểm:
  – Giọng nói rõ ràng, video có nội dung
  – Khái quát được thông tịn về công cụ, ưu nhược điểm của nó

 5. Vũ Phúc Hưng – Nhóm 23
  – Ưu điểm :
  + Nội dung đã đầy đủ phần giới thiệu, khái quát về công cụ, demo chạy các test
  -Nhược điểm :
  + Ko giải thích rõ các thông số phương pháp, kết quả

 6. Nguyễn Tiến Tuấn Anh- Nhóm 99 :
  Ưu điểm :
  – Video có thuyết minh đầy đủ, hướng dẫn dễ hiểu
  -Liệt kê đầy đủ ưu nhược điểm của công cụ
  Nhược điểm :

 7. Dương Quang Khải – Nhóm 1
  Ưu điểm:
  + Đã có sự chuẩn bị về nội dung giới thiệu công cụ
  Nhược điểm:
  + Nói hơi chậm
  + online.gov.vn không phải tên miền của sachmem

 8. Thanh Lâm – Nhóm 2:
  Ưu điểm:
  – Giọng rõ ràng, có nội dung
  – Đã test trang hoclieu
  Nhược điểm:
  – Chưa có subtitle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *