26 thoughts on “Review Biến Thân và Thanh Kiếm Siêu Nhân Thần Kiếm (Samurai Sentai Shinkenger – 2009)

  1. ngu học cái phone đó đồ nhái vn là hàng nhái ,chứ cái thật thì như phim nhé bút thụt vào trong nhá không biết j vậy cũng rivew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *