49 thoughts on “Redfoo New Thang Muffin Remix

  1. 🤙🤘🤘🤘😎😎😎😎🤙🤘🤙🤘🤙🤘🤙🤘🤙🤘👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌

  2. ไม่ค่อยชอบการก๊อปเลย แต่ทำไงได้สมัยการก๊อปกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว เด่วก็มีคนมาบอกว่า เกลียดการก๊อปแล้วเข้ามาดูทำไม ผมนึกว่าของจิงไง ว่าผมโง่ก่ได้นะ 555+ อย่าดราม่านะ ช่วงนี้ยิ่งดราม่าบ่อย ถ้าเหยียบมดตายจะดราม่าว่าผมฆ่าสัตว์โลกป่าวว่ะ จบเถอะขี้เกียจพิม อย่าว่าคนอื่นเลย ผมก็ก๊อปเหมือนกัน ทำไงได้ ก๊อปดังเร็ว ว่ามะ

  3. They should make a video where Redfoo would be playing the thing to get girls but then this dude be playin DJ and steals them girls away!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *