34 thoughts on “Rạp Chiếu Phim 4D SNL Korea Hài Hàn Xẻng

  1. 4D thật thú zị. không bik nếu có cảnh súng đạn thì sẽ như thế nào :))) chắc hơn cả chục xe cấp cứu chực sẵn :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *