22 thoughts on “Quốc Kỳ các nước

  1. 108 lá cờ…tuyệt!! Cảm ơn rất nhiều!…Nếu có cả hướng dẫn cách đọc nữa thì càng hay hơn… 🙂 (0J0)

  2. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

  3. Thích lá cờ việt nam , Indonesia , thái lan , nga , sing -ga-po , các tiểu vương quốc ả rập thống nhất , cam -pu -chia , i rắc , anh . Còn các nước khác Ko có lá cờ ! ( trừ các nước thuộc châu á )

  4. 🇨🇽🇮🇲🇳🇫🇦🇸🇭🇰🇲🇴🇹🇱🇩🇪🇪🇨🇸🇻🇪🇷🇪🇪🇪🇹🇫🇯🇬🇦🇬🇲🇬🇪🇬🇭🇬🇮🇬🇱🇬🇩🇬🇵🇬🇺🇬🇹🇬🇬🇬🇫🇬🇳🇬🇶🇬🇼🇬🇾

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *